Bổ nhiệm nhân sự cấp cao (Tháng 3/2017)

Bổ nhiệm nhân sự cấp cao (Tháng 3/2017)

Ngày 15/03/2017, tại Văn phòng Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh thép Nhân Luật đã bổ nhiệm nhân sự cấp cao. Bà Nguyễn Thị Kim Uyên đã được Hội đồng Quản trị Công ty bổ nhiệm chức vụ: Phó tổng Giám đốc (phụ trách các mảng Tài chính – Kế toán – Nhân sự - Ph...

Free WordPress Themes, Free Android Games