LLfC/ PC WIRE

-Tiêu chuẩn/ Standard: BS 5896, EN 10138-2, JIS G 3536, ASTM A88M1, ASTM A421M

- Đường kính /  Diameter: D3.8 , D4, D4.5, D5, D5.5, D6, D6.5, D7, D7.5, D8, D9, D9.5 , D10

Sản phẩm liên quan