Round Bar

Diameter: D10 – D32

Standard – Grade: JIS G3112 ( Japan)

Sản phẩm liên quan