Thép Cuộn

Đường kính: D1 – D16 mm

Tiêu chuẩn – Mác thép: JIS G3505 – SWRM10/SWRM20, TCVN 1651: 2008 -CB 240 -T/CB 300-T

Sản phẩm liên quan