Các Sản Phẩm Thép, Kim Khí Khác


Cọc Cừ

Sản phẩm áp dụng : Thép cừ Larsen

Tiêu chuẩn: SS400/ FSP/ JIS/ KS/ Q


Xem đặc tính kỹ thuật
Cọc ống thép

Sản phẩm áp dụng : Cọc ống thép, Cọc ống ván thép, Ống carbon cho kết cấu.

Tiêu chuẩn: JIS 5525, JIS A5530, JIS G3444, JIS G3457

Xem đặc tính kỹ thuật
Cọc Ván Thép

- Tiêu chuẩn :JISA5528. 

- Mác thép: SY295/ SY390

Xem đặc tính kỹ thuật