Xây Dựng Công Nghiệp

Vào những năm 2001-2002, chúng tôi vinh dự được lựa chọn là nhà cung cấp thép chính cho dự án xây dựng Nhà Máy Xi Măng Sông Gianh (Quảng Bình), mở đầu cho giao đoạn tiếp cận của Nhân Luật trong lĩnh vực cung ứng cho ngành công nghiệp – sản xuất. Khi nền kinh tế Việt Nam chuyển mình thúc đẩy sản xuất và mời gọi đầu tư của các doanh nghiệp quốc tế, Nhân Luật đẩy mạnh hợp tác với các nhà thầu nhà xưởng, công nghiệp hàng đầu. Chúng tôi đã trở thành nhà cung cấp tin cậy cho các dự án nhà máy, nhà xưởng được đầu tư quy mô trên khắp mọi miền đất nước.
Dự án tiêu biểu