Xây Dựng Dân Dụng

Trong những năm qua, Nhân Luật liên tục tham gia cung cấp sắp thép cho các dự án nghỉ dưỡng, khách sạn tại các thành phố du lịch của đất nước. Ngoài ra, chúng tôi cũng nhận được tín nhiệm từ các Chủ đầu tư và nhà thầu của các dự án chung cư, khu bất động sản liền kề.
Dự án tiêu biểu