Checkered steel

Standard specifications: (1,5m-2,0m) x (6m-8m-12m)

Standard – Mác thép: JIS: SPHC/D/E, SS330, SS400, SM400A/B/C, S20C, S35C

Sản phẩm liên quan