Thép tấm đóng tàu và thép đà mỏ

Tiểu chuẩn chính : ASTM ,A131, API

Đăng kiểm : ABS, GL, LR, BV, NK, DNV, KR, RINA

Mác: A/B/D/E, AH/DH32,  AH/DH36, EH32/36, FH32/FH36, AH/DH,EH40..

Sản phẩm liên quan