Thép chữ H/H BEAM (Wide Flange Beams)

Tiêu chuẩn – Mác thép: JIS G3101, 3106/3192 , SS400/ SS490/SS540.

Sản phẩm liên quan