Cọc ống thép

Sản phẩm áp dụng : Cọc ống thép, Cọc ống ván thép, Ống carbon cho kết cấu.

Tiêu chuẩn: JIS 5525, JIS A5530, JIS G3444, JIS G3457

Sản phẩm liên quan