Thép cáp dự ứng lực PC STRAND

- Cáp thép dự ứng lực, bên 7 sợi, tròn cuộn đều, không mạ, dùng làm cốt thép bê tông.

- Kích cỡ/ Specification: 12.7 mm; 15.24 mm

Sản phẩm liên quan