Tin Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh thép Nhân Luật (Tháng 03/2018)

Ngày 17.03.2018, tại Văn phòng số 227 Nguyễn Văn Thoại, Phường Phước Mỹ, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng, Công Ty Cổ Phần Đầu tư & Kinh Doanh Thép Nhân Luật đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 theo đúng trình tự, thủ tục và luật định với sự tham dự của các cổ đông. Tổng số cổ đông đủ tư cách tham dự đạt 97,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ.

Tại Đại hội, dưới sự chủ trì của Đoàn chủ tịch, do ông Phan Châu Luật – Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa và điều hành, Đại hội đã tiến hành xem xét và thông qua các nội dung:

  • Báo cáo kết quả Tổ chức hoạt động kinh doanh của Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh thép Nhân Luật năm thứ XXIV (2017).
  • Báo cáo Phương án tổ chức thực hiện nhiệm vụ Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh thép Nhân Luật năm thứ XXV (2018).
  • Báo cáo quyết toán hoạt động Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh thép Nhân Luật năm thứ XXIV và Phương án trích lập các nguồn quỹ.
  • Chia Cổ tức.

Sau 02 giờ thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình nghị sự và dự thảo Nghị quyết phiên họp thường niên 2018. Đại hội đã nhất trí thông qua các nội dung và toàn văn Nghị quyết với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý 100%.

Sau Đại hội, Công ty đã tổ chức buổi liên hoan tại Nhà hàng hải sản Lê Gia II (Lô A5 Phạm Văn Đồng, Đà Nẵng) với sự tham dự của các cổ đông và khách mời là nhân sự của Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh thép Nhân Luật.

Leave A Comment

Free WordPress Themes, Free Android Games