Rà soát lại Dự án Mở rộng sản xuất giai đoạn II của Gang Thép Thái Nguyên

Theo đó, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao Bộ Công Thương chủ trì, chỉ đạo Tổng công ty Thép Việt Nam và Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên rà soát lại Dự án, báo cáo các nguyên nhân làm tăng tổng mức đầu tư và các giải pháp xử lý đã thực hiện; rà soát lại các hạng mục đầu tư, phân kỳ và lựa chọn các hạng mục cần ưu tiên thực hiện.

 

Đồng thời rà soát lại các chi phí, bao gồm cả phí quản lý, nhằm giảm tối đa những chi phí không cần thiết, bảo đảm hiệu quả Dự án; dự báo tình hình, triển vọng thị trưòng thép, rà soát, tính toán lại hiệu quả của Dự án, khả năng trả nợ của Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên và so sánh với các Dự ăn tương tự.

 

Bộ Công Thương chủ trì, chỉ đạo Tổng công ty Thép Việt Nam và Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên rà soát các nội dung, điều khoản của Hợp đồng với Tổng thầu MCC, xác định rõ nguyên nhân và trách nhiệm của các bên liên quan trong việc chậm triển khai các nội dung của Hợp đồng làm ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả của Dự án. Trên cơ sở đó, đề xuất phương án đàm phán và các giải pháp khắc phục, kể cả các giải pháp ngoại giao, để thỏa thuận, thống nhất với Tổng thầu MCC và nhanh chóng tiếp tục thực hiện hợp đồng.

 

Ngoài ra, Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì, chỉ đạo Tổng công ty Thép Việt Nam và Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên phối hợp với các cơ quan liên quan làm việc với Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước về khả năng đầu tư vốn của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước vào Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

 

Giao Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất phương án bổ sung vốn cho Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên, bao gồm cả nguồn vốn từ Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp, để tạo điều kiện cho Dự án sớm được triển khai, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

 

Phó Thủ tướng cũng giao Ngân hàng Phát triển Việt Nam, NHTMCP Công Thương Việt Nam căn cứ đánh giá của Bộ Công Thương về hiệu quả Dự án và khả năng trả nợ của Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên, xem xét xây dựng phương án cơ cấu lại các khoản nợ hiện hành của Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên và phương án cho vay bổ sung theo hình thức cho vay hợp vốn để Dự án tiếp tục được triển khai, bảo đảm đúng tiến độ, có hiệu quả. Riêng thời hạn cho vay đối với Dự án, thực hiện theo quy định hiện hành.

 

Phó Thủ tướng yêu cầu 2 ngân hàng báo cáo Bộ Tài chính và NHNN phương án cơ cấu lại các khoản nợ hiện hành và phương án cho vay bổ sung để được xem xét, chấp thuận. Trường hợp vượt thẩm quyền, Bộ Tài chính, NHNN báo cáo Thủ tướng Chính phủ để xem xét, quyết định…

 

Nguồn tin: thoibaonganhang

Leave A Comment

Free WordPress Themes, Free Android Games