Quân Cảng Cam Ranh

Vật tư cung cấp: Cung cấp cọc ống thép (SPP-Steel Pipe Piles) của Nhà máy Nippon sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 9245:2012 SPP490. Cọc ống D700 và D600 dày 34mm, chiều dài 28-38 mét, khối lượng 3.250 tấn

Địa điểm: Cam Ranh

Thời gian: Tháng 12/2014 đến tháng 05/2015

Đối tác

Nhà thầu xây dựng: Công ty CP Xây dựng Lũng Lô 2.

Loại dự án

  • Cầu, Cảng - Giao thông
0