Nhiệt điện Duyên Hải

Tổng quan dự án: Trung tâm  Điện Lực Duyên Hải thuộc tỉnh Trà Vinh gồm: Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1: rộng 641ha gồm 2 tổ máy, tổng công suất: 2×622 MW ,sản
lượng điện 7,2  tỷ  kWh/năm. Tổng mức đầu tư trên 29.245 tỷ  đồng. Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 2: công suất 1.200MW, tổng mức đầu tư: 2,2 tỷ USD. Nhà máy Nhiệt Điện Duyên Hải 3: gồm hai tổ máy, tổng công suất lắp đặt 1.244MW (2x622MW), sản lượng điện khoảng 7,8 tỷ kWh/năm. Tổng mức đầu tư dự án là 28.463 tỷ đồng. Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng: sản lượng điện 3,9 tỷ kWh/năm. Tổng mức đầu tư là 22.774 tỷ đồng.

Vật tư cung cấp: Cung cấp thép xây dựng tiêu chuẩn TCVN 1651-2:2008  –  CB400–V và JIS  G3112 – SD390…., khối lượng 1.500 tấn

Địa điểm: tỉnh Trà Vinh

Thời gian: Từ 12/2014 đến 04/2015

Đối tác

Công Ty Sichuan No.3 Electric Power Construction Company

Loại dự án

  • Công trình Công nghiệp
1