Cầu Cửa Đại

Vật tư cung cấp: Thép xây dựng tiêu chuẩn JIS G3112 – SD390; thép hình I,V ,U tiêu chuẩn JIS G3101-SS400

Thời gian: 2014

Đối tác

Công ty Cổ phần Xây dựng 479, Công ty Cổ phần Xây dựng 510

Loại dự án

  • Cầu, Cảng - Giao thông
4