Đừng Làm Việc Chăm Chỉ – Hãy Làm Việc Thông Minh

Đừng Làm Việc Chăm Chỉ – Hãy Làm Việc Thông Minh

Thứ nhất: làm việc ít hơn không có nghĩa là lười biếng, mà lười biếng chính là việc kéo dài sự tồn tại của chậm chạp và ù lì. Thứ hai: làm tốt một việc không quan trọng sẽ không làm cho việc đó quan trọng hơn. Thứ ba: 1 việc đòi hỏi nhiều thời gian ...

Free WordPress Themes, Free Android Games