Bổ nhiệm nhân sự cấp cao (Tháng 3/2017)

Bổ nhiệm nhân sự cấp cao (Tháng 3/2017)

Ngày 15/03/2017, tại Văn phòng Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh thép Nhân Luật đã bổ nhiệm nhân sự cấp cao. Bà Nguyễn Thị Kim Uyên đã được Hội đồng Quản trị Công ty bổ nhiệm chức vụ: Phó tổng Giám đốc (phụ trách các mảng Tài chính – Kế toán – Nhân sự – Pháp lý – Hành chính – Tổ chức).

Bà Nguyễn Thị Kim Uyên sinh năm 1982 tại Đà Nẵng, đã công tác tại Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh thép Nhân Luật từ năm 2004. Qua gần 14 năm làm việc tại Công ty, Bà Nguyễn Thị Kim Uyên đã giữ những vị trí khá quan trọng như Trưởng phòng Tài chính Kế toán, Kế toán trưởng, Trưởng Ban kiểm soát.

Leave A Comment

Free WordPress Themes, Free Android Games